Pladserne ved Gundested Campinghaver

På pladsen er der kun “faste pladser”. Det vil sige campinghaver, der kan lejes hele året.Sommersæsonen går fra 1.4 – 30/9 og vintersæsonen strækker sig fra 1.10 – 31/3. Pladserne størrelse er ca. på 120 m”. Pladserne kan selvfølgelig benyttes hele året – men man må ikke tage fast ophold . Vognene må ikke være så store at de ikke kan flyttes. Pladsen har eksisteret siden 1962 og grundene er derfor veltilplantede.

Man får fornemmelsen af at ha’ sit eget lille hjørne, hvor man kan pusle med blomster, grønt eller hvad man ønsker eller bare nyde pladsen som den er. På grundene må der opføres 1 skur på indtil 6 kvm. men altid kun efter aftale

På grundene er der indlagt strøm, der afregnes efter forbrug. Ligeledes er der opsat haner for drikkevand, indenfor 15 meter fra alle grunde. På pladsen er der mulighed for at købe trådløs opkobling til internettet

Der er opsat containere til affald, men vi lægger stor vægt på, at alt affald behand-les forsvarligt, hvorfor det er vigtigt, at alt afleveres i de korrekte containere. Vi har kildesortering for flasker, papir, pap, aluminiumsdåser, batterier – samt grene og komposterbart haveaffald, som alt sammen er gratis.

Beliggenhed

Gundested Campinghaver ligger ca. 50 km fra København mod Roskilde-Holbæk. Plad-sen ligger i Lejre Kommune. Ca 20 km fra Roskilde, Holbæk og Ringsted. Er endesta-tion i HT-området – der går tog mod København og Kalundborg mindst en gang i timen. Pladsen ligger tæt på offentlig transport. Ca. 3 min gang fra busstoppe-sted og 8 min gang fra station. I Hvalsø by er der gode indkøbsmuligheder og god dagligvarehandel.

Gundested Campinghaver og ejendommen Gundestedgård er en del af de store fred-ninger omkring Hvalsø, som bla. omfatter arealerne omkring Lejre og områderne syd for Hvalsø, der omfatter de store midtsjæl-lanske skove. Gundestedgård omfatter 35 tdr. land hvoraf alt hvad der ikke dækkes af campinghaverne og moserne, er tilplan-tet med skov,- i stor udstrækning for 30 år siden, det centrale areal udgøres af cam-pinghaverne og de gamle tørvemoser, hvor planter og dyreliv får lov at udfolde sig på egne betingelser. Dette giver muligheder for mangfoldige og unikke naturoplevelser, der er for eksempel mulig-hed for at fiske i moserne, – eventuelt, at have sin egen robåd liggende i mosekanten.

Ledreborg og Lejre Forsøgscenter ligger ca. 10 km væk. Tadre vandmølle ca. 4 km.