Bygninger, faciliteter, natur

På pladsen er én af de tidligere staldbygninger ombygget til servicebygning med baderum og toiletter, som også er egnet for kørestolsbrugere, samt et “familierum” med puslemulighed for de mindste børn.

I vinterhalvåret, hvor der er lukket for vand på pladsen, er det også i denne bygning, du kan hente brugsvand.
På bygningens sydmur er der bygget et mindre aflukke med spulerum for tømning af campingtoiletter.

Udendørs:
På pladsen indrettet legeplads bygget hovedsageligt af naturmaterialer, ligesom der er etableret petanquebane, boldbane og bålplads til fri afbenyttelse. Campinghaverne ligger i forbindelse med 2 søer og en skov, og her er campinghavernes beboere velkomne til at gå ture eller sidde i en solplet og nyde naturens ro. I skoven er anlagt ca 3 km lukket stisystem.